Използване на услугите на агенции за недвижими имоти в София

агенции за недвижими имоти в софияЗащо при продажба да се доверим на агенции за недвижими имоти в София

Не малко агенции за недвижими имоти в София предлагат оферти и услугите на специалисти. Голяма част от тях работят не само на регионално, а и на национално ниво. При продажба на имот хората, които им се доверяват, го правят с ясното съзнание, че ще получат качествено обслужване, съвети и стриктно оформяне на документите за сключването на самата сделка. В стремежа си да откликнат на нуждите на своите клиенти, агенциите често пъти си сътрудничат. Това дава възможност офертите да достигнат до по-голяма аудитория.
 

Договорът с агенции за недвижими имоти в София

Първата стъпка при установяване на двустранните взаимоотношения с агенция е сключването на Договор за поръчка. Той ще гарантира защита на интересите и на двете страни. В него са описани правата и задълженията на продавача и на агенцията, както и дължимото ù възнаграждение. Трябва да се знае, че агенцията не изисква да ù се заплаща предварително. Клиентите плащат комисионна една след извършване на сделката – покупка, продажба, наемане или отдаване под наем.
 

Договор за изключителни права с агенции за имоти в София

Договорът за изключителните права между купувач и агенция спестява не само пари, но и време и неудобства ако поръчката преминава през няколко посредника. Ако обява за имот се появява на много места, тя се „изхабява“ и спира да бъде интересна за купувачи и агенции, което е във вреда на интересите на продавача. Освен това съществува риска няколко агенции едновременно да предлагат имота но на различна цена, което също не е от полза. При даване на изключителни права този риск не съществува. Тогава само една агенция предлага имота, по точно дефинирани рекламни канали.
 

Етапи при работа с агенция за недвижими имоти в София

Разбира се, първият етап е огледът на имота, при който брокерът ще събере конкретна информация за него. После ще даде своето аргументирано мнение относно продажната му цена. Следва организирането на огледи – със или без присъствието на собственика. Когато се появи купувач, с него се сключването на Предварителен договор за покупко-продажба. Тогава купувачът предоставя капаро, обикновено от 10% от продажната цена и двете страни се споразумяват в определен срок да сключат Окончателен договор пред нотариус. Ако купувачът в последствие се откаже, заплатеното капаро остава за продавача. Следва реалното прехвърляне на собствеността, момент, в който брокерите присъстват и са на разположение при възникнали въпроси. Брокерът е този, който поема  целия процес по една покупко-продажба: от маркетинг и реклама на имота през огледи и проверка на собствеността до правно консултиране и финализиране на сделката. За тази услуга клиентът заплаща комисионна.

Най-актуалните обяви на агенции за недвижими имоти в София ще намерите на: http://www.domaza.bg/агенции_за_недвижими_имоти_в_софия/
Подобни статии от други сайтове
22/11/2016 Агенции за недвижими имоти в София – изберете най-добрата!
Агенции за недвижими имоти в София – изберете най-добрата! Какви агенции за недвижими имоти в София има на пазара София, като столица и най-големия град на България по естествен начин се слави с най-голямото количество агенции за имоти на пазара. Техният брой се доближава до над 500 фирми, което за един мил...
17/03/2015 Най-добрите съветници при сделки са агенции за недвижими имоти в София
Доверието в утвърдените агенции за недвижими имоти в София нараства, въпреки че този бизнес е сравнително нов. Противоречиви са данните каква част от сделките се сключват с посредничеството на брокери. Факт е обаче, че купувачи и продавачи все по-често разчитат на услугите им. Покупката на имот е важна стъпка в живо...
17/03/2015 Услугите на агенции за недвижими имоти в София улеснява избора
Бизнесът на агенции за недвижими имоти в София е сравнително нов за страната. Той се появи с промяната на политическата система, след като България премина от планово към пазарно стопанство. Услугите, които предлагат различните агенции за имоти в София, помагат на клиентите да направят своя избор. В голяма част от с...
17/03/2015 Да се доверим на агенции за недвижими имоти в София при желание за качествена сделка
Интересен е въпросът доколко и кога клиентите се доверяват агенции за недвижими имоти в София.   Предвид десетките манипулирани сделки в близкото минало много купувачи и продавачи се борят все още с предразсъдъците или спомените си. Дали провокирани от действията или по-скоро от бездействията на ня...
17/03/2015 Многобройните агенции за недвижими имоти в София предлагат актуалното на пазара
Услугите на агенции за недвижими имоти в София са все по-търсени   Множество агенции за недвижими имоти в София предлагат услугите си на собственици и клиенти. Бизнесът е сравнително нов за страната. Той се разви в началото на демократичния преход, след като пазарът за недвижима собственост се либе...
Подобни статии от този сайт