Фактори, определящи поведението на купувача на недвижими имоти в София

недвижими имоти в софия

За да се изследват спецификите в желанията и нуждите на всеки купувач на недвижими имоти в София е необходимо да се анализират факторите, които влияят върху избора на клиента в ролята на „пазарен субект“. Употребата на термина „субект“ цели подчертаването на отличителността на отделния купувач, чиито мотив е строго индивидуален.

Предложените в София недвижими имоти са недостатъчно. За да се отговори адекватно на нагласите на потребителското търсене, е необходимо да се разгледа не само цената като основен фактор при покупката на имот в София. Нейната роля е основна, но не и единствена. Цената е променлива величина. Тя отразява търсенето и предлагането на имоти, но същевременно с това зависи от пазарната динамика, която от своя страна зависи от икономическата ситуация в страната.

Анализаторите на пазара на имоти в София започват все повече да обръщат внимание на демографските признаци при реализирането на продажби в сектора, както и на личностните характеристики на всеки купувач. Несъмнено критериите като възрастова група, пол, раса, доход, заетост и семейна структура са определящи при избора на жилище или недвижим имот. Интересен факт е, че именно демографските фактори могат да окажат влияние върху времето, за което човек от потенциален се превръща в реален клиент, т.е. времето, за което взема решение и пристъпва към покупка на имот.

Друга характерна тенденция е, че поради гъстотата на населението, която е изключително висока за столицата - 960,29 души/кв.км и в резултат от въвеждането на синя и зелена зона, купувачите започват все повече да оценяват предимствата на имотите с осигурено паркомясто или гараж, които не винаги са в централни райони.

Наред с демографските показатели, високия жизнен стандарт е притегателен фактор за „субектите“ на имотния пазар.  Водещи при избора на недвижим имот в София са и местоположението, етажността, изложението, вида на строителство, състоянието, степента на завършеност и други.

Като цяло процесите на пазара на имоти в София са в пряка зависимост от високата степен на урбанизация на региона, наред с прираста на населението и вътрешната миграция, които имат положителни величини. Дялът на продажби на недвижими имоти за столицата е между 20-25% от общите за страната.  По данни на Агенцията по вписванията броят им за третото тримесечие на 2012г. е най-висок и възлиза на 4210, което  доказва пряката връзка между големия обем на продажби и високата степен на концентрация на населението.

Подобни статии от други сайтове
16/09/2016 Преобладава търсенето на евтини недвижими имоти в София
Интересът към недвижими имоти в София е логичен. Столицата е притегателно място за хора, които търсят реализация. Безработицата тук е най-ниска, а заплатите- най-високи. Най-големият град в България дава възможност не само за труд, но и за развлечение, повишаване на образованието. Затова и спадът в търсенето на недв...
16/09/2016 Как да изберем подходящите квартали за покупка на недвижими имоти в София
Намирането на най-подходящия квартал за покупка на недвижим имот в София се определя от различни фактори.  Ако искате имоти в София с цел отдаване под наем и търсите мястото, което може да Ви предложи най-висока рентабилност и възвращаемост на инвестицията, се насочете към кварталите, в които е съсредоточе...
16/09/2016 Увеличават ли се цените на недвижими имоти в София, намиращи се в близост до метростанции?
Уредената икономическа и транспортна инфраструктура имат благоприятен ефект върху търсенето на недвижими имоти в София. Все повече хора инвестират в покупката на жилище, което се намира до метростанция. Лесната достъпност кара строителите да изграждат търговските си обекти до метроспирки, където човекопотока е най-и...
16/09/2016 Влиянието на инфраструктурните проекти върху недвижимите имоти в София
Инфраструктурните подобрения влияят благоприятно на сделките с недвижими имоти в София, осигурявайки по-добри условия за обществено функциониране и подобрявайки начина на живот в дадена територия. Инфраструктурните проекти, изграждането и реконструирането на наличната материална база способстват за увеличаването на ...
16/09/2016 Спестява ли ни пари и време посредничеството при сделките с недвижими имоти в София
Изборът на недвижим имот в София е не лека задача. Определящи са цената, локацията, квадратурата, достъпността до имота, вида на строителството, степента на завършеност и не на последно място осведоменост относно спецификите на пазара на недвижими имоти, с които не всеки участник в ролята на продавач или купувач е з...
Подобни статии от този сайт