Спад на въведените в експлоатация недвижими имоти в София от строител, поради ограниченията за издаване на разрешителни за строеж

недвижими имоти в софия от строителЕкспертите от Националния статистически институт отчитат спад на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради, което влияе негативно върху предлагането на недвижими имоти в София от строител. Столицата се нарежда на четвърто място по брой издадени разрешителни след Пловдив, Варна и Бургас.   

Промените в наредбата за въвеждане в експлоатация на строежите имат ограничителен ефект върху издаването на разрешения за ползване, тъй като не всички строителни фирми имат достатъчен капитал да покрият високите изисквания за качество и технологична стандартизация.    

На първо място е изискването за съставяне на план за озеленяване около новопостроените сгради. Друго предизвикателство пред строителите наред с нормативите за енергийна ефективност, е осигуряването на достъпност за хора с увреждания. За да може един недвижим имот в София от строител да се предлага свободно на пазара, сградата трябва да има издаден енергиен и технически паспорт, както и сертификат за пожарна устойчивост.  

Акт 16 се дава само на имоти от строител в София, които отговарят на критериите за ниска консумация на енергия, за ограничаване на отделяните вредни емисии въглероден диоксид и за носимоспособност при сеизмична активност.

Не се пускат в експлоатация сгради, които нямат протокол от Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве и защита от шум. Трябва да се спазват и нормативните актове за геозащита, транспортна достъпност, функционалност и безопасност. Важно е осигуряването на безопасни условия на труд от строителя в ролята на работодател.

Самите срокове за издаване на разрешително варират от 6 месеца до една или две години. Сериозна е и документалната подготовка на строителите. Преди главния архитект на община София да издаде разрешение и предприемачите да започнат с офертите за продажба на имот в София от строител, се правят проверки относно покриването на всички регламентирани в Закона за устройство на територията изисквания. Лицето, което ще осъществява надзор на строителната дейност има за задача да следи съответствието на конструктивната работа със зададените нормативи и стандарти.

Подобни статии от други сайтове
18/05/2017 Сделките с недвижими имоти в София от строител растат
Защо се купуват повече недвижими имоти в София от строител Рекорден брой сделки с жилища в столицата отчете статистиката за миналата година. Продажбите са нараснали с 8,6% на годишна база, а покупките с ипотека са се увеличили с 23,6%. Сериозно е и активизирането на новото строителство. В едно с това се расте и броя...
05/04/2016 Стар апартамент или нов недвижим имот в София от строител
Пред всеки клиент стои въпроса дали да инвестира в нов имот в София от строител или да предпочете старо жилище на по-евтина цена.   Предимства на новото строителство: 1. Изборът на недвижими имоти в София от строител, който е наложен и известен на пазара гарантира добро качество на строеж, въз основ...
05/04/2016 „За“ и „Против“ покупка на недвижими имоти в София от строител
Покупката на недвижими имоти в София от строител е целесъобразна и обоснована, когато внимателно се поставят на кантар плюсовете и минусите, ползите и недостатъците при сделки „на зелено“. Положителни страни на офертите за имот в София от строител: 1. Продажната цена, когато сградата все още е в ...
05/04/2016 Дейностите на строителя преди продажба на недвижими имоти в София „на зелено“
Продажбата на недвижими имоти в София от строител, които все още са в проект на реализация, включва вземане на важни решения и извършване на разнообразни дейности с оглед постигане на законосъобразност чрез спазване на нормативни изисквания и стандарти за качество. Преди да излезе на пазара с оферта за имот в Со...
05/04/2016 Как ще се отрази въвеждането на нормативна база в бранша с недвижими имоти в София от строител?
Законовите проблеми при строителното предприемачество влияят негативно върху търсенето на недвижими имоти в София от строител. За да се наложи правен контрол върху дейността на строителите, трябва да се направят корекции и изменения в Закона за устройство на територията. Депутати предлагат и разработването от специа...
Подобни статии от този сайт