Цена на недвижими имоти в София при покупка на парцели

цена на недвижими имоти в софияВисок е индексът цена на недвижими имоти в София по отношение на предлаганите парцели за строителство. Ценообразуването им зависи от широка гама от фактори, някои от които са различни от тези, служещи за определяне на цената на жилищни имоти.

  1. Най-важно за формирането на цена на имот в София, който е участък или терен, подходящ за строителство е местоположението. Например, централната локация предполага изграждането на бизнес центрове, хотели, офис площи или МОЛ-ове, поради интензивния човекопоток и възможността за по-голяма посещаемост. Ако избрания участък е в периферията, може да служи за складово помещение или място, което да се използва за промишлени цели. Ако теренът е в полите на Витоша, там може да бъде построена крайградска къща или затворен комплекс, в който да са съсредоточени всички удобства за живущите, поради отдалечеността от центъра.
  2. Важен показател е потенциалът за развитие. Тук на преден план излиза ликвидността, възвръщаемостта на направената инвестиция и ползите, които ще носи настоящия проект. Според предназначението, всеки обект има различна доходност. От нея зависи какви да са обявените цени на имоти в София.    
  3. От значение е уникалността на региона. В случая се търсят тези специфики на околната среда, които ще превърнат изградения имот в привлекателен за купувачите. Ако земята ще е с търговско предназначение, е добре в близост да няма подобни обекти и конкуренцията да е сведена до минимум. Ако земята ще се използва за жилищно строителство, клиента гледа наличността на паркове и зони за отдих. Чистия въздух е една от причините потенциалните купувачи да проявяват по-голям интерес към имоти извън централната градска част.
  4. Под внимание се вземат режима на застрояване, етажността на обекта и процента на обезщетение на собствениците, ако се започне строителна дейност.
  5. От практична гледна точка едни от най-съществените елементи, влияещи върху обявите: „недвижими имоти в София цени“ са транспортната достъпност и инфраструктурата. Без възможност за електро и водоснабдяване и наличие на телекомуникации, изградения обект ще се превърне в нерентабилен. Предприемачите предпочитат места, които вече са развити в инфраструктурен план. В противен случай изграждането на канализация, пътни артерии и снабдяване с ток и вода би коствало много време, разходи и усилия.      

Най-високата осреднена цена за земя достига до 1700 евро/кв.м. в централната част на столицата. Привлекателни са районите „Медицинска академия“ с цени от 1 394 евро/кв. м. и „Зона Б19“, където предложенията "имот в София цена" са в рамките на 1 268 евро/кв. м. за парцел. На четвърто място е „Разсадника“, в който сумите надвишават 1000 евро/кв.м. Най-ниските цени на земя са в кварталите „Челопечене“ и „Бенковски“. Евтини терени могат да се намерят и в „Обеля“, „Кремиковци“ и „Ботунец“. 

Подобни статии от други сайтове
05/04/2016 Как влияят цените на недвижими имоти в София върху сделките на имотния пазар?
На имотния пазар зависимостта между цена на недвижими имоти в София и брой реализирани сделки е обратнопропорционална. С нарастването на продажната цена, намалява обема на сключените покупко-продажби. Една от причините за ценовия ръст е увеличаването на себестойността на апартаментите в строителната сфера. Това е ре...
05/04/2016 Как се определя цената на недвижими имоти в София според участниците на пазара?
За да се определи цена на недвижими имоти в София, е необходимо да се направи анализ както на пазара, така и на неговите участници.   Ролята на продавача: Собственика на недвижимо имущество често пъти е склонен да пусне на пазара завишена оферта: „имот в София цена“. Мотивите му са субек...
05/04/2016 Най-високата и най-ниската цена на недвижими имоти в София
Космополитната ни столица предлага на своите жители голямо видово разнообразие от имоти. Също толкова диференциран е индексът цена на недвижими имоти в София, като разликата между най-скъпия и най-евтиния имот достига до 730 евро/кв.м., по анализи на специалисти от областта. Една от характерните пазарни тенденции е,...
05/04/2016 Гаража, паркомястото и метроспирката като определящи цената на недвижими имоти в София
В днешно време се забелязва зависимостта на показателя цена на недвижими имоти в София не само от местоположението, но и от добре развитата инфраструктура на даден квартал. Увеличава се броя на купувачите, които търсят имоти, намиращи се в близост до пътни артерии, автобусни и метроспирки. Според направени проучвани...
05/04/2016 Цената на недвижими имоти в София по време на криза
Секторите, който са най-засегнати от глобалната финансова и икономическа криза са недвижимите имоти и строителството. Тя се отразява върху всички пазарни сегменти, включително и при определянето на цена на недвижими имоти в София. Резултат от нестабилната икономическа ситуация са високите степени на безработица, оск...
Подобни статии от този сайт